Kims Øletiketter

Bryggeriet Alliance, København


Bryggeriet Alliance var en mineralvandsfabrik, aftapningsanstalt og bryggeri beliggende ved siden af det daværende Gamle Carlsberg . Virksomheden splittedes i 1891 og indgik i Gl. Carlsberg og De forenede Bryggerier. Ejendommen afhændedes endeligt til Carlsbergfondet i 1913.

Firmaet S. Haagensen & Co., med indehaverne cand.polyt. Sophus Haagensen og inspektør ved Carlsberg Erhard Kogsbølle, begyndte i 1868 forhandlingen af Carlsberg øl, aftappet fra deres udsalg i Hahns Bastion.

I 1869 købes grundstykket liggende parallelt med brygger J.C. Jacobsens have og ved siden af hovedindgangen til Gamle Carlsberg og her opførtes en mineralvandsfabrik, såvel som en aftapningsanstalt for Gl. Carlsberg øl. I 1880 udvides anlægget med Bryggeriet Alliance, som blev landets første porterbryggeri. Initiativtagere er Edvard Blad, tømrermester Harald Hartvig Kayser, apoteker Sprechelsen og maskinfabrikant Hüttemeier. Arnold Fraenkel blev inspektør på bryggeriet.

Ved etableringen af De forenede Bryggerier i 1891 indtræder bryggeriet, imens aftapningsanstalt og mineralvandsfabrik afhændes til Gl. Carlsberg. Carlsberg indstiller aftapningen af øl i 1905 i forbindelse med indvielsen af Carlsbergs nye tapperi på Vesterfælledvej.


Alliance, København