Kims Øletiketter

Ingvard Bachs Mineralvandsfabrik, Randers


Blev oprettet i 1881 af Hr. Bachs svoger, P. Rasmussen, og havde lokaler på Kirkegade.
Efter 5 års forløb døde Rasmussen, og Bach bestyrede derefter fabrikken i et årstid for sin søster, hvorefter han afkøb hende den og senere flyttede den ned på Vestergrave.
Samtidig med denne flytning anskaffede Bach sig nye maskiner, og han fik siden flere.


Ingvard Bachs Mineralvandsfabrik