Kims Øletiketter

Bryggeriet Halvrimmen, Halvrimmen


Bryggeriet blev oprettet ca. 1912 af brygger Niels Kjær, der indrettede det i en tidligere købmandsgård. Det gik imidlertid ikke godt økonomisk for Kjær, der derfor solgte bryggeriet til en mand ved navn Clausen. Tidspunktet for overdragelsen har ikke kunnet fås oplyst. Clausen solgte senere bryggeriet til Jens Møller, men heller ikke han havde succes dermed, hvorefter Clausen igen overtog bryggeriet. Det gik heller ikke for ham i 2. omgang.

Den 20. november 1927 købte Lars Christian Rasmussen bryggeriet, og han drev det i 20 år indtil 1947, da han afhændede det på grund af sygdom og alder. I denne ejers tid var bryggeriet et økonomisk sundt foretagende. Køberen var vognmand Harry Thomsen, der imidlertid uden fagkundskab ikke formåede at det videre. Han ejede kun bryggeriet i kort tid, og det er tvivlsomt, om der overhovedet blev leveret øl ud fra bryggeriet i hans tid. Ejendommen gik derefter p tvangsauktion, og Rasmussen måtte købe den tilbage sammen med kautionister, der solgte ejendommen videre, hvorefter den blev omdannet til cementstøberi.

I Rasmussens tid blev bryggeriet drevet som et familieforetagende uden fremmed arbejdskraft. Der fabrikeredes 2 sorter hvidtøl: Prima Hvidtøl og Taffeløl og desuden forhandledes mineralvand fra Urban. Der blev ikke fremstillet mineralvand på bryggeriet. Øllet solgtes i 1/16 og 1/8- ankre samt i hel- og halvflasker. Produktionen var ca. 50 1/8-ankre á 18 liter om ugen, prisen for et sådant anker var 2 kr.


Bryggeriet Halvrimmen