Kims Øletiketter

Dalum Bryggeri, Dalum


Dalum Bryggeri, der blev grundlagt 1899, blev fra starten drevet af Caroline Margrethe Bech, som efter to ægteskaber var alene med syv børn. Det kan forekomme underligt, at en alenemor nedsatte sig som brygger, men da hun kom til landsbyen Dalum (som i dag er en bydel/forstad til Odense), havde hun sammen med sin nu fraskilte mand drevet møllen i Sulkendrup udenfor Nyborg. Her havde hun fået kendskab til korn og dets mange muligheder. På det tidspunkt krævedes der ikke meget mere fagkundskab for at kunne brygge hvidtøl!

Dalum var ved århundredeskiftet i en rivende udvikling bl.a. på grund af papirfabrikkens grundlæggelse i 1873, som bevirkede en voldsom befolkningstilvækst. Margrethe Bech har derfor nok skønnet, at der var behov for et hvidtølsbryggeri i området, da der var langt til bryggerierne i Højme og Odense.

Dalum Bryggeri blev dog aldrig nogen stor virksomhed. Foruden børnene var der ansat et par medhjælpere og bryggeriet rådede over en vogn og et par heste. Ikke sjældent var det Margrethe selv, der kørte ud til kunderne med øllet. Produktionstallene viser at der det første år blev brygget 618 tønder. Dette tal var i 1903 steget til 1520 tønder. Der blev kun fremstillet én slags øl, som til gengæld både kunne fås i tønder og på flaske.

Vandet til ølbrygningen blev taget fra den nærliggende Sorgenfribækken, men på et tidspunkt blev det forbudt at bruge vandet fra bækken, da det var så forurenet, at det ikke måtte bruges til ølbrygning. Det er formentlig årsagen til, at bryggeriet blev lukket i 1916.

Bryggeriet skiftede ejer i 1912, hvor J. C. P. Christensen overtog bryggeriet.