Kims Øletiketter

Mineralvandsfabriken Tropil, Esbjerg


Mineralvandsfabrikken Tropil blev grundlagt i 1934 af esbjerggenseren Villy Bratborg efter at denne var vendt hjem efter 9 år i Amerika. Succes fra starten betød at allerede i 1936 måtte de oprindelige lejede lokaler fraflyttes til fordel for større lokaler med nyt inventar.

Med utraditionelle midler lykkedes det under krigen at opretholde en nogenlunde normal produktion i en tid hvor de fleste af landets øvrige mineralvandsfabrikker døjede med råstofmangel.

Endnu en udflytning blev nødvendig og i 1947 indrettedes en gård i Gammelby udenfor Esbjerg til mineralvandsfabrik. Her øgedes produktionen til midt i 50´erne at være på ca. 1 million flasker årligt med en tappekapacitet på 1500 flasker i timen.
Nye tider krævede imidlertid nye investeringer og da produktionen i 1961 var faldet til 1/3 af hvad den var i 50´erne, fandt Villy Bratborg i en alder af 60 år tiden inde til at sælge mineralvandsfabrikken. Køberen var Tage Silkjær, en representant fra Randersegnen.

Silkjær introducerede en ny sodavand og salgstallet steg igen til man sidst i 60´erne var tilbage ved en årlig produktion på 1 million flasker.
I 1964 fraflyttedes lokalerne i gården, hvor Villy Bratborg stadig boede. Nye maskiner blev installeret i en ny fabriksbygning. Imidlertid gjorde ændringen i afsætningsmønsteret og krav om fuldautomatiske maskiner og andre nyskabelser at Silkjær i 1969 at nedlægge mineralvandsfabrikken.

Bragt i Samlerringen nr. 1, Februar 1981 


Mineralvandsfabriken Tropil - Esbjerg