Kims Øletiketter

Marstrands Bryggerier, København


Da en brand i 1865 ødelagde Vodroffs Mølle, som i 1857 var blevet købt af Bager Troels Caspar Daniel Marstrand, anlagde denne i forening med Brændevinsbrænder og Grosserer Jens Lund et hvidtølbryggeri på en del af grunden mod Vodroffsvej nr. 25, som derpå blev drevet under firmanavnet "Troels Marstrand". Bryggeriet blev ledet af kaptajn Ingwersen indtil 1873, da Troels Marstrands søn, Otto Marstrand, overtog ledelsen.

I 1874 byggedes et Bayerskøl-Bryggeri, Omsætningen steg betydelig, og i 1884 købtes bryggeriet Aldersro, hvorefter begge bryggerier blev overdraget til det i den anledning stiftede "Aktieselskabet Marstrands Bryggerier". Dennes første bestyrelse bestod af etatsråd Fritsche som formand, overretssagfører N. G. Mygind, M. R. Rubow, Jens Lund og Otto Marstrand.

I selskabets første tre år havde bryggerierne en betydelig omsætning, men denne gik snart tilbage og formåede ikke senere at komme op på sin tidligere højde, uagtet det i 1888 lykkedes at fremstille et fortrinligt "wienerøl", som opnåede en for den tid så betydelig afsætning som 30000 flasker om dagen. I begyndelsen af 1888 var fhv. købmand på St. Thomas Jens Svendsen indtrådt i ledelsen som direktør og forblev som sådan ved siden af Troels Marstrand indtil 1891. Bryggeriet på Vodroffsvej blev herefter i en periode drevet under navnet "Krone-øl Bryggeriet", fra 1923 under navnet "K.B. Bryggeriet på Vodroffsvej".

Bryggeriet blev nedlagt i 1968.


Marstrands Bryggerier