Kims Øletiketter

Vesterborg Bryggeri, Vesterborg


Bryggeriarbejder Karl Rasmussen har samlet oplysningerne til denne historie om bryggeriet i Vesterborg.

Brygger og maltgøreer Bernhardt Stryhn grundlagde omkring året 1890 Vesterborg Bryggeri. To år senere afgik han ved døden og hans enke måtte overtage bedriften som var kommet helt godt i gang. Fru Stryhn var inde-haver indtil 1918, hvor hun overdrog bryggeriet til brygger Jens Johannes Rasmussen. Han var født i 1865 og døde den 9. april 1940 i Nysted. I 1895 havde han overtaget Duegårdens maltgøreri - det senere Nøbbet bryggeri - og det var her han havde fået sin bryggerimæssige uddannelse. Fra 1918 hvor han købte Vesterborg og indtil 1921 drev han både Vesterborg og Nøbbet Bryggeri.

Jens Johannes Rasmussen fik seks sønner som alle fik noget med bryg-gerier at gøre.

Viggo Rasmussen fik i 1921 overdraget Nøbbet Bryggeri. Dette bryggeri blev nedlagt i 1930-31. Derefter arbejdede han for broderen Sofus på Gislinge Brygegri.

Sofus Rasmussen var bestyrer for sin far på Vesterborg Bryggeri fra 1918-20 og overtog derefter Gislinge Bryggeri ved Holbæk indtil 1933 hvor dette bryggeri blev solgt ved tvangsauktion til faderen.

Rasmus Rasmussen havde i en periode Broager Bryggeri (hed Bryggeriet "Astra" fra 1912 - 1928) i Sønderjylland og blev senere ølkusk i Nysted for Albani i Odense. Her var også depot for Vesterborg Bryggeri.

Poul Rasmussen blev født i 1906 og arbejdede i en lang periode for broderen Sofus på Gislinge Bryggeri.

Aage Rasmussen var født i Nøbbet den 21. juni 1895 og var formentlig den ældste af de seks sønner. Han købte Vesterborg Bryggeri af sin far i 1921 og drev det til sin død i 1959 hvorefter hans enke Rosalina drev det til sin død i 1976. Derefter var det svigersønnen Svend Larsen der forestod driften sidst som depot for Albani.

Aage Rasmussen foretog store ombygninger på virksomheden. I 1924 byggede han et helt nyt bryggeri, langt større end det tidligere og mere moderne indrettet. Til at begynde med var det nye bryggeri kun anlagt med henblik på ankerøl, men i 1928 installeres det nødvendige maskineri til fremstilling af flaskeøl, ligesom moderne køleanlæg blev bygget. Omsæt-ningen efter disse moderniseringer var stadig stigende og der var nu blevet arbejde til seks personer - det var således byens største virksomhed.

I 1932 lykkedes det for sønnen Aage Rasmussen at købe barndomshjem-met, Nøbbet Bryggeri tilbage til familien hvilket i mange år havde været et stort ønske.

Sluttelig skal det nævnes, at mineralvandsfabrikationen blev påbegyndt omkring 1945 og at ølbrygningen ophørte i 1974 hvorefter der blev fremstillet mineralvand i en årrække. Kilder: bl.a. fra Højreby Lokalhistoriske Arkkiv, Søllested.


Vesterborg Bryggeri