Kims Øletiketter

Tvedes Bryggeri, København


Bryggeriet blev anlagt i 1852 på Vesterbrogade ved "Sorte Hest", af Hans Jørgen Tvede. Han var ud af en traditionsrig bryggerfamilie, og helt tilbage til før bryggerlaugets ophøvelse i 1805, har familen Tvede været bryggere og brændevinsbrændere.

Da bryggeriet blev anlagt, var der fortsat mange småbryggerier i byen som et levn fra laugstiden, men Tvedes Bryggeri udmærkede sig ved si størrelse - og på anlæggelsestidspunktet var det kontinentets største hvidtølsbryggeri.

Bryggeriet blev af de ældre bryggere anset for galmandsværk og dets hurtige undergang sikkert forudsagt. Sådan skulle det imidlertid ikke gå - tværtimod optoges hurtigt brygning af bayerskøl, som supplement til produktionen af overgæret øl.

Tvedes Bryggeri bestod af to særskilte, komplet indrettede bryggerier. Desuden af to malterier, i hvilke der kunne maltes indtil 30.000 tdr. byg, samt bygningerne til fremstilling og lagring af bayerskøl, og disse var beregnet til en produktion af 16.000 tdr. øl.
Af køretøjere fandtes til arbejdskørsel 26 vogne, og der var i 1887 over 30.000 småfustager i brug.

Efter at bryggeriet blev indlemmet i D.f.B. i 1891 ophørte brygningen af bayerskøl, og i 1909 overførtes produktionen af hvidtøl og skibsøl til "Bryggeriet i Rahbeks Allé". Herefter blev bryggeriet anvendt til maltgøreri og dels udlejet samt som depot for D.f.B.

(Bragt i Bryggeriarbejderen, December 1994)

 

Tvedes Bryggeri,            Hans Jørgen Tvede, Vesterbrogade 140                          1852 - 1878
-          -          ,            J. C. Tvede, P. V. Tvede og J. K. Bruhn                            1878 - 1891
De forenede Bryggerier A/S, afd. Tvedes Bryggeri                                               1891 - 1909
Note: Bayerskølbryggeri 1878-1891.