Kims Øletiketter

Chr. Jespersens Bryggeri, Herning


Brygger Godtfredsen grundlagde virksomheden i 1888 i gården til ejendommen Bredgade 15. Et par år senere solgte han virksomheden til brygger M. N. Kjær, som i 1901 udvidede den og samtidig overdrog den til sønnen Michael Kjær. Bryggeriet og mineralvandsfabrikken flyttede da til Bryggergade 3 (gaden fik navn efter bryggeriet), hvor der blev opført helt nye bygninger.

I 1918 overtog Chr. Jespersen virksomheden. Han havde indtil da været land¬mand og maskinhandler. I 1929 fik Chr. Jespersen depot for Horsens øl, og forinden havde han fået depot for Ceres.

Bryggeriet blev nedlagt i 1933, hvilket også var tilfældet for de 2 øvrige bryggerier i Herning,


Chr. Jespersens Bryggeri