Kims Øletiketter

Bryggeriet `Rabeshave`, København


Bryggeriet blev anlagt i 1851 af greve Frederik Markus Knuth og Proprietær Christian Ditlev Friedel.

Bryggeriet blev anlagt på en grund som tidligere havde udgjort en del af Enhedens Bastion på Christianshavns Vold og som tidligere havde fungeret som bl.a. værtshus.

Kort efter grundlæggelsen af firmaet, startedes produktionen af hvidtøl. Friedel forsøgte sig hurtigt med en produktion af bayersk øl (lager), men dette måtte opgives p.g.a. mangel på lagerplads. Alligevek gik salget af hvidtøl rimeligt godt.

Grev Knuth, som også ejede et bruggeri i Glostrup, døde i begyndelsen af 1856. Herefter blev Rabeshave lagt ind under grevskabet Knuthenborg, indtil en fætter af Friedel, Knud Christian Hansen og Frederik Vilhem Schytte overtog det i 1860. Hansen blev eneindehaver af Rabeshave i 1887.
Det bør nævnes at Hansen allerede i begyndelsen af 1870´erne havde genindført brygning af bayersk øl, og med større held end da bryggeriet forsøgte første gang.

I 1891 overdrog Hansen sit bryggeri til D.f.B., og sad derefter i dette selskabs bestyrelse til sin død i 1892.

 

 

Bryggeriet "Rabeshave", Fr. M. Knuth og Chr. Ditlev Friedel                                1851 - 1854
-               -                , Frederik Markus Knuth                                                1854 - 1856
-               -                , Grevskabet Knuthenborg                                             1856 - 1860
-               -                , Knud Chr. Hansen og Fr. W. Schytte                              1860 - 1871
-               -                , Knud Chr. Hansen og C.F.W. Schytte                             1871 - 1887
-               -                , Knud Chr. Hansen                                                       1887 - 1891
De forenede Bryggerier A/S, Afd. Bryggeriet "Rabeshave"                                  1891 - 1905