Kims Øletiketter

Mariager Mineralvandsfabrik, Mariager


På hjørnet af Teglgade og Kirkestien i Mariager lå i forrige århundrede en stor købmandsgård, der var ejet af konsul Sorvad. I Købmandsgården var tillige ølbryggeri og brændevinsbrænderi, men produktionen af øl var kun beregnet til salg i købmandsgården. Mod Teglgade lå en lang fløj, der blev opført ca. 1880. Bygningen, som endnu kan ses på stedet, er en arkitektonisk og håndværksmæssig værdifuld bygning, der er bygget på en høj sokkel og som er forsynet med hvide tandsnit under tagskægget.

I 1900 blev bygningen solgt til brygger Schwensen, som omdannede den til et egentligt bryggeri og mineralvandsfabrik. Øllet blev leveret i træfade og på flasker, der blev solgt en detail og leveret ud til kunderne på landet med hestevogne. I 1915 ophørte Schwensen med at brygge øl, og fristet af krigstidens høje priser på kobber solgte han karrene, men han fortsatte med mineralvandsfabrikation. Desuden fik Schwensen depot for Carlsberg, Tuborg og Thor. Da Schwensen i 1946 fyldte 70 år, kunne han ifølge reglerne ikke fortsætte som depotindehaver for Carlsberg og Tuborg, men han havde fortsat depot for Thor.

Schwensen døde i 1949, og året efter købte møller Kjær Winther virksomheden af arvingerne. Fra foråret 1950 fik han desuden, med tilladelse fra Thor, depot for Tuborg og fortsatte desuden som Thor depot. Mineralvandsfabrikken fortsatte indtil 1957, hvor driften blev for dyr på grund af de stigende lønninger, især fordi vask af flasker stadig foregik med håndkraft. Der var blevet fabrikeret 4 sorter: Dansk Vand, Citronvand, Appelsinvand og Hindbær lemonade.

1. september 1977 ophørte Møller Kjær Winther med ølsalget. I denne anledning deltes depotet, der blev flyttet til hhv. Hobro og Havndal. Depotet i Mariager og et depot på Anholt var de to eneste depoter i landet, der forhandlede produkter fra 2 bryggerier.

Kilde: Samlerringen oktober 1977

 


Mariager Mineralvandsfabrik