Kims Øletiketter

Gudenådalens Bryggere, Randers


Bag kontraktbryggeriet Gudenådalens Bryggere står de to brødre Christian Dilling-Hansen og Jens Dilling-Jensen. Åbnet i 2014.


Gudenådalens Bryggere