Kims Øletiketter

Bryggeriet Ravnsborg, København


Christen Jensen Vestberg (1773-1847) blev født i Vedsyssel, men drog som ung til København og blev optaget i bryggerlauget i 1805. Tolv år senere overtog han et ældre bryggeri i Magstræde 10.

Hans søn Jens Vestberg (1817-1880) åbnede et bageri i 1845, men endte med at overtage bryggeriet i Magstræde, da fadeeren døde to år senere. Nogenlunde samtidig med oprettelsen af Ravnsborg-bryggeriet, blev Jens Vestberg også direktør for Kongens Bryghus ved Slotsholmen. Han stod i ledelsen for begge bryggerier indtil sin død i 1880.

Hans søn Carl Christian Vestberg (1852-1920) blev medejer af bryggeriet i Ryesgade og direktør for Kongens Bryghus efter faderens død. I 1884 forlod han Ravnsborg-bryggeriet. Da "De forenede Bryggerier" overtog driften af Kongens  Bryghus, fortsatte Vestberg som drfitsbestyrer for dette bryghus indtil år 1900.

Frederik Christian Madsen (1834-1898) blev tømrermester i København i 1859. dan han få år senere ombyggede Christen Jacobsens bryggeri på hjørnet af Frederiksberggade (Strøget) og Kattesundet, fik han så stor interesse for bryggeriet , at han købte det i 1864. Et par år senere købte han også Christan Georg Cappelens bryggeri i Brolæggerstræde 11.

Jens Vestberg og F. C. Madsen købte sammen en stor byggegrund på Ryegade 27 og grundlagde deres bryggeri i 1867. Firmanavnet var i mange år "J. Vestberg & F. C. Madsen". Da Vestberg døde i 1880, ændredes navnet til "Bryggeriet i Ryesgade", for kun et år senere (1881) at ændre det til "Bryggeriet Ravnsborg". I 1891 gik bryggeriet ind i storkoncernen "De forenede Bryggerier", der lukkede Ravnsborg i efteråret 1892.

 

Bryggeriet "Ravnsborg", J. Vestberg og F. C. Madsen                                                   1867 - 1879
-               -                , C. C. Vestberg og F. C. Madsen                                              1879 - 1884
-               -                , F. C. Madsen                                                                        1884 - 1891

Noter: Bryggeriet indgik i 1891 i De forenede Bryggerier A/S og blev derefter nedlagt. Bayerskølbryggeri fra 1879.