Kims Øletiketter

Vesterbros Bryggeri, Vejle


Maltgører Jacob Nielsen oprettede i året 1898 i Vejle i egen nyopført bygning et maltgøreri, som han passede ved egen hjælp. Han fik dog snart så mange aftagere, at han fandt det rådeligt at udvide bedriften, og i 1902 lod han opføre et bryghus ved siden af maltfabriken.
Bryghuset fik en kapacitet på 2000 liter pr. bryg. Det var væsentligt hvidtøl på ankere, der fremstilledes, kun en ringe del af produktionen gik på flaske. Senere er salget imidlertid mere og mere gået over til flaskeøl, og derfor anskaffedes allerede i 1911 en moderne skyllemaskine til flasker. Maskinen kunne rengøre 1500 flasker i timen. I det hele taget var Vesterbros Bryggeri fuldt på højde med tidens krav. Øllet opbevaredes senere i aluminiumstanke, tidligere lagredes det på trætønder. I 1932 påbegyndtes aftapning på 5-liters flasker og 5- og 10 liters dunke.

Bryggeriets hovedfabrikation var hvidtøl. I 1925 påbegyndtes på maltfabriken fremstilling af maltmel til brug i bagerier, og i øvrigt blev malteriet drevet sideløbende med bryggeriet. En ny mejeribygning, som opførtes i 1929, blev senere forpagtet ud. Siden 1909 havde man depot for Bryggeriet Thor i Randers samt for Mineralvandsfabrikken i Vejle.
Arbejdsstyrken var da på 4 mand. I 1920 anskaffedes den første bil til afløsning af forretningens to hestekøretøjer, sidenhen fik man 2 biler.

Virksomheden sidste indehaver var N. B. Nielsen, der var født i 1891. Han var udlært ved bryggeridrift, bl.a. i Tyskland.
Bryggeriet blev nedlagt i 1954 ved N. B. Nielsens død.

Samlerringen Nr.4/5, Oktober 1979


Vesterbros Bryggeri