Kims Øletiketter

Cito, Randers


Oprettet i 1878 af Hr. Hansen på Kirketorvet, senere flyttede den til Rådhusstræde, hvor den siden har været belligende.
I 1882 solgte Hansen fabrikken til cand. pharm. Meyer på Svaneapoteket, men allerede efter tre års forløb solgte denne igen "Cito", som da overtoges af apoteker Daugaard, der drev fabrikken et års tid med cand. pharm. Winther som bestyrer. I begyndelsen af 1888 købte hr. Winther imidlertid selv "Cito", som han siden drev.


Cito - Randers