Kims Øletiketter

Ullerslev Bryggeri, Ullerslev


Tæt ved jernbanen i Ullerslev, en lille stationsby mellem Nyborg og Odense, lå op- rindeligt Ullerslev Mejeri. I begyndelsen af 1930´erne flyttede mejeriet ud i nye bygninger, men mejeristen, Hans Peter Hansen, blev tilbage i de gamle lokaler, og efter at have lært bryggerfaget hos brygger Johansen i Vejstrup begyndte han i 1934 at brygge hvidtøl i Ullerslev Bryggeri, som det gamle mejeri nu hed. I det gamle mejeri, hvor der altid havde været beboelse i den øverste etage, ind- rettede Hansen malteri i stueetagen og bryggeriet blev installeret i en bagbygning. Hansen bryggede lyst og mørkt hvidtøl og tappede i starten øl- let på træankre. Senere tappedes på 1/1 flasker og 3/4 liters vin- flasker, hvorpå øllet så blev paste- uriseret, og de gamle træankre blev efterhånden afløst af 5-liters flaskerne. Til flaskerne anvendtes gennem hele året etiketter. Til højtiderne var der jule- og påskeetiketter, ligesom ankrene til højtiderne blev forsynet med etiketter. H. P. Hansen fortsatte ølbrygningen uden anden medhjælp end sin kone indtil han som 67-årig i 1965 måtte holde inde på grund af alder og sygdom.


Ullerslev Bryggeri