Kims Øletiketter

Raupachs Bryggeri, Odder


Haagen Julius Hagen Raupach indrettede i 1850 et hvidtølsbryggeri i familiens købmandsgård som var grundlagt i 1845. H.J.H. Raupach drev bryggeriet sammen med maltgøreri, cihorietørreri og købmandshandel tillige med at han var landmand.

Sønnen Niels Lorenz Raupach arvede i 1892 virksomheden, som han med dygtighed drev, hvilket for bryggeriets del betød en større vækst, som fortsatte gennem årene.

I 1929 overtog Julius Raupach bryggeriet, som han omkring 1935 tilførte en mineralvandsfabrik. J. Raupach drev bryggeriet frem til det lukkede i 1974.


Raupachs Bryggeri