Kims Øletiketter

Bramminge Bryggeri, Bramminge


I "Bramminge Ugeblad" var i året 1896 indrykket flg. notits: "Stiftende møde om hvidtølsbryggeri i Bramminge holdtes på Hotel Kikkenborg søndag den 19. juli 1896.". Ca. 40 interesserede mødte op, og der blev nedsat en bestyrelse bestående af landmand N. P. Larsen, murer N. Petersen, møller N. Poulsen, Kroejer Guttorm Sørensen, jernbaneassistent P. L. Poulsen og smedemester H. M. Thomsen, sidstnævnte blev valgt til formand.

Chr. Ibsen, der kort tid efter købte bryggeriet, var en alsidig herre, der ud over at være uddannet mejerist blev en udemærket brygger og fik flere tillidserhverv i Bramminge, hvor han, efter at have afhændet bryggeriet, også blev bankdirektør.

Ibsen solgte i 1912 virksomheden til Jens P. Petersen, der var født i Møgletønder i krigsåret 1864. Det lyder måske mærkeligt at han i 1880 emigrerede til Vestjylland, men Møgeltønder var dengang tysk. Efter at have tjent som landbrugsmedhjælper nogle år i Vestjylland, blev han uddannet til mejerist. Han kom til Bramminge i 1895. Jens P. Petersen var en uhyre foretagsom mand, som først havde en galanteriforretning og vognmandsforretning senere blev han tillige bygherre og opførte 2 ejendomme, før han købte bryggeriet.

Han byggede straks stuehus til virksomheden, ligesom han udvidede det tilhørende landbrug. Endvidere fik han depot for både Tuborg og Albani. Også en mindre produktion af mineralvand fik brygger Petersen igang, men det var kun på bestilling fra det nærliggende gods, Endrupholm. Hvidtøllet af egen produktion tillige med Tuborgs og Albanis produkter blev kørt ud til kunderne i Bramminge og opland med hestevogn.

I 1923 solgte brygger Petersen virksomheden til Hans Thomsen, der blev den 3. mejerist på Bramminge Ølbryggeri.

Hans Thomsen blev født i 1898 på Hunderup Mølle nær Bramminge, og lærte mejeristfaget på Jernved Mejeri. Thomsen fik sat produktionen af sodavand i faste rammer, ligesom han købte en lastbil til aflæsning af hestevognen. Virksomheden gav under hans ledelse til 3-4 mand i højsæsonnen.

I 1930 solgte Thomsen bryggeriet og rejse til Vejle, hvor han fik tobaksforretning. Senere tog han til Jerne ved Esbjerg, hvor han startede flødefabrikation på det lokale mejeri. De 3 mejerister på Bramminge Bryggeri var i sandhed nogle initiativrige herrer.

De to nye ejere af bryggeriet var begge styrmænd fra Fanø, L. Jensen og A. Johansen. Johansen gled hurtigt ud af firmaet igen, mens Jensen, født i 1889 på Fanø, ejede bryggeriet til det lukkede ca. 1940. Først i 1930erne lancerede han en ny moderne mæleksyreholdig frugtdrik under navnet Champenet, og det satte ekstra gang i mineralvandsfabrikken. Tuborg depotet blev midt i 1930erne solgt fra, da Jensen blev uenig med Tuborg.

Hvornår Bramminge Bryggeri lukkede vides ikke med sikkerhed, men der må have været lige omkring 1940. Bygningerne blev det år solgt til Chr. Thomsen, men L. Jensen var før salgtet gået konkurs, og det vides ikke om Thomsen eventuelt førte brygningen videre.


Bramminge Bryggeri