Kims Øletiketter

Højme Bryggeri, Højme


Højme Bryggeri blev grundlagt i 1897 af Jacob Jacobsen. Han drev bryggeriet frem til 1937, hvorefter sønnen Svend Jacobsen blev gift og flyttede ind på gården, som hørte til bryggeriet. Der hørte også 16 tønder land med til gården. Faderen boede i huset ved siden af. I nogle år drev fader og søn bryggeriet sammen, hvorefter sønnen overtog det helt i 1942. Svend Jacobsen bryggede lyst og mørkt hvidtøl. Han havde samtidig Tuborg depot op gennem 1940´erne. Depotet ophørte, da han selv begyndte at fremstille mineralvande i 1949. Gården brændte kort efter pga. en kortslutning. Efterfølgende skilte han sig af med dyrene og forpagtede jorden ud. Bryggerfamilien havde oprindeligt to belgier heste, et par køer og nogle grise. Mest for at dække eget behov. Under krigen havde de ligeledes en jersey ko og kærnede selv smør til eget husbehov. Under krigen byttede Svend Jacobsen af og til nogle ekstra kasser pilsnerøl (fra Tuborg depoett), med rationeringsmærker, således manglede familien aldrig noget. Eksempelvis havde Svend Jacobsen altid cigaretter. Ligeledes under krigen kørte bilerne med generatorer, og da det var umuligt at få dæk, havde den ene af ølbilerne, fået et par brugte baghjul fra en større bil. Det så sjovt ud og den kørte altid ned af bakke. Repræsentanten fra Tuborg hed Holst. Han var så stor (tyk), at han ikke kunne sidde i familiens lænestole, og ikke kunne komme ind i små et-motores fly. Laurits Hjeresen boede i huset overfor og var brygger. Dertil var der to chauffører. Den ene kørte på landet (Viggo Larsen, kaldet Viggo Øl). Den anden kørte i Odense (Kaj Hansen). Han åbnede senere cigarforretningen ”Falen” i Odense. Den bil der kørte i byen, var væk hele dagen, hvorimod den der kørte på landet, kom hjem midt på dagen og læssede af og på. Hvis en af chaufførerne var syg, eller havde ferie, kørte Svend turene, men det var meget sjældent.

Viggo´s broder, Willy blev gift med Svend Jacobsens halvsøster. Dette famileforhold var efter signende senere skyld i at Svend Jacobsen måtte afhænde bryggeriet og gården. Begge dele var ejet af halvsøsteren. Svend Jacobsen bryggede ikke selv, men tog sig af at rense flasker, tappe og sætte etiketter og kapsler på. Som regel havde han hjælp af en arbejdsdreng. Det var brygger Laurits Hjeresens søn Walther, en ung mand fra Højme der hed Johannes, eller Svend Jacobsens søn Jakob, som ind imellem hjalp til. Juleøllet var altid ekstra godt, derfor købte Svend Jacobsen altid op til jul, nogle store blokke lakrids, hvor Laurits Hjeresen så huggede klumper af og puttede i øllet. Efterhånden som gårdene holdte op med at brygge hvidtøl selv, blev der solgt meget stakitøl fra Højme Bryggeri. På bryggergården var der ofte besøg af sprittere. specielt om vinteren, hvor de sad ved fyret og fik varme, rød sodavand til deres sprit og en madpakke fra bryggerkonen. Sidst på dagen afleverede de så deres tændstikker, og sov på halmloftet. De ”sejeste” af dem puttede karbid i flasken. På loftet i den ene af gårdens længer var der en stor ovn, hvor Svend Jacobsen brændte korn. Malten fik han fra malteriet i Søndersø. Ejeren af malteriet og hans kone var private venner med Svend Jacobsen og hans kone. Brugte flasker blev lagt i et stort trækar med varmt vand, så etiketterne kunne fjernes, og derefter kørt igennem en flaskerensemaskine, en maskine som Svend havde købt brugt. Et halvrundt monstrum, som af og til gik i stykker, og blev repareret af smeden eller en automekaniker i Dyrup. Svend Jacobsens søn, som har bidraget til denne historie, flyttede hjemmefra i 1955. På dette tidspunkt tror han, at det var en dårlig forretning at drive så lille et bryggeri. Albani kunne jo sikre, at der ikke kom sodavand ud med rensehår i. Dette kunne godt ske for bryggeriet i Højme, så alene kravet til hygiejne gjorde det svært.

Iflg. lokalhistoriske beskrivelser blev Svend Jacobsen træt af at drive bryggeriet, men det er ifølge sønnen helt forkert. Det var familiestridigheder der gjorde, at han måtte rejse derfra i 1956. Brygger Laurits Hjeresen, som havde brygget på bryggeriet i mange år, overtog derefter bryggeriet, og drev det frem til det lukkede i 1968.

Højme Bryggeri 1897-1968


Højme Bryggeri