Kims Øletiketter

Tranebjerg Bryggeri, Tranebjerg


Tranebjerg Bryggeri på Samsø blev grundlagt allerede omkring midten af forrige århundrede af gårdejer Mads Søren Madsen. Denne drev en gård i Langemark og drev nærmest bryggeri som bierhverv. Såvel gård som bryggeri blev overtaget af sønnen, Ole Søren Madsen, der i 1894 solgte bryggeriet til sin søn, R. J. Madsen, født i Langemark 1866.

Han indså hurtigt, at mere tidssvarende lokaler og produktionsapparat var nødvendige, hvis omsætningen skulle følge den stadigt stigende trend den var inde i. Han flyttede derfor til Tranebjerg og byggede et bryggeri der.

Om dette bryggeri kunne man i "Landhaandværkeren" fra 15. april 1896 løse følgende: "I sommeren 1894 opførtes et ølbryggeri med tilhørende Maltgøreri i Tranebjerg paa Samsø efter Tegning af Murermester Jens Jørgen Jensen, Tranebjerg, som tillige udførte murearbejdet. Murene blev støbte af Cement, buerne over Vinduerne samt Køllen blev murede. Bryggeriet er meget praktisk indrettet og forsynet med Petroleumsmotor, som trækker Pumperne, der besørge Flytningen fra et Kar til et andet. Under det egentlige Bryggerilokale findes en rummelig og kølig Lagerkælder. Etageadskillelsen bestaar af murede Hvælvinger mellem Jernbjælker, foroven afdækkede med Betongulv. Taget er dækket med Tagpap paa pløjet Forskalling. Den samlede Bekostning beløber sig til ca. 5000 kr. foruden inventar."

Brygger Madsen, der fik en bryggeruddannelse på hvidtølsbryggerier i København, gjorde det rigtige. Omsætningen steg og han indrettede senere tapperi og andre moderne finesser på bryggeriet. Bryggeriets produktion blev solgt på hele Samsø fra egne vogne, både på ølankre og i flasker. Da brygger Madsen kun bryggede hvidtøl selv havde han desuden depot for Thor i Randers samt for mineralvande.

Bryggeriet blev, som så mange andre, nedlagt umiddelbart før Den Anden Verdenskrig


Tranebjerg Bryggeri