Kims Øletiketter

Fabriken Activ - Ny Carlsberg Aftapningsanstalt, Kjøbenhavn


Fabrikken Activ (1883 – 1903), Aftapningsanstalt for Ny Carlsberg, lå på Pile Allé 5-7 på Frederiksberg.


Activ, Fabriken - Ny Carlsberg Aftapningsanstalt