Kims Øletiketter

Haarlev Bryggeri, Haarlev


Hårlev Bryggeri blev startet omkr. år 1880 af Chr. Pedersen på hans lille husmandssted i Ll. Linde, men allerede i 1885 besluttede han at afhænde ejendommen for at hellige sig landbruget. Den nye ejer Rasmus Pedersen fra Give i Jylland fortsatte ølproduktionen. Det gik så godt for ham, at han i 1898 købte kirkelodden på hjørnet af Hårlev Bygade og Hovedgaden. Her byggede han et nyt og mere tidssvarende bryggeri.

I de trange tider under krigen blev produktionen udvidet med et æblemosteri.

I 1912 solgte Rasmus Pedersen sin virksomhed til Axel Nielsen.

Hårlev Bryggeri købte i 1916 det af handelsmand Chr. Olsen etablerede Carlsberg-øldepot.
Chr. Olsen – i folkemunde kaldt TingChristen – havde godt 10 år tidligere fra sin bopæl, Tinghuset på hjørnet af Faksevej og Hellestedvej indledt et samarbejde med Carlsberg-bryggerierne om et øldepot i Hårlev/Karise-området. Hans depot fik så megen fremgang, at han af pladshensyn måtte flytte dette til sit barndomshjem, Hovedgaden 2 lige over for Hårlev Bryggeri.

Hårlev Bryggeri blev efter brygger Wolmer Nielsens død gradvist afviklet.


Haarlev Bryggeri