Kims Øletiketter

Bryggeriet Alliance, Ringsted


Bryggeriet Alliance blev til, da Bryggeriet Ringsted, i 1900 blev slået sammen med Tvindelstrup Bryggeri som aktieselskabet A/S Bryggeriet Alliance. I bestyrelsesrådet for det nye aktieselskab sad nogle af byens tunge drenge: bl.a. købmand H. A. Bang, apoteker Axel Wengel, sagfører Niels Svendsen, partikulier Alfred Mortensen og folketingsmedlemmerne Ole Hansen (landbrugsminister) og H. A. Doose.

Det lokale bryggeri havde en stor betydning for Ringsted - ikke mindst økonomisk -, hvilket kan ses i den interesse byens spidser havde i foretagendet. Der havde længe været bryggeri i bygningerne på Sct. Hansgade, hvor der var blevet brygget hvidtøl og bayersk øl i store mængder.

Alliance Bryggeriet fortsatte produktionen af hvidtøl og bayersk øl, men kæmpede gennem årene med underskud. Ikke mindst de to verdenskrige havde en negativ effekt på indtægterne. I 1918 valgte bestyrelsen at sælge bryggeriet i Tvindelstrup, som i en del år havde været udlejet, for at skaffe ekstra kapital.

Selvom man i efterkrigstiden formåede at etablere udenlandssalg i bl.a. Finland og Afrika, måtte man alligevel i 1952 tegne nye aktier for 16.000 kroner.

Salget af sodavand og mineralvand fra 1949 og produktionen af nye ølsorter som Sct. Bendts og Alliance Guld gjorde kun lidt for at redde den økonomiske situation, og i september 1967 måtte man opgive.

Bryggeriet blev opkøbt af Thor bryggeriet i Randers, som fra 1968 videreførte produktionen i Ringsted.

1. april 1982 lukkede bryggeriet endeligt og mineralvandsproduktionen flyttede til Jyske Bryggeriers afdeling i Kastrup.


Alliance, Ringsted