Kims Øletiketter

H. Redeker, Fredericia


Den egentlige grundlæggelse af bryggeriet skyldtes brygger Jessen i Vejle, der i 1862 ansatte Johannes Heinrich Redeker som bestyrer af bryggeriet der den- gang var en filial af hans bryggeri i Vejle. Redeker var født i 1832 i Westfalen i Tyskland og kom i 1856 – 24 år gammel – til Danmark, hvor han den første tid var ansat hos brygger Jessen i Vejle. Han blev som før omtalt bestyrer af bryggeriet i Fredericia, men kort tid efter sin ansættelse overtog han selv bryggeriet for egen regning og drev det til 1910, da han overdrog det til sine sønner, hvoraf Harald Redeker i 1930´erne var bryggeriets eneindehaver.

Bryggeriet der begyndte sin virksomhed i 1862 blev drevet under ret beskedne forhold i den såkaldte bryggergang mellem Sjællandsgade og Fynsgade, men da lokalerne senere blev for trange, flyttede man bryggeriet til det gamle Chons Brændevinsbrænderi, hvorfra man flyttede omkring århundredeskiftet, da Redeker købte ejendommen Kongensgade 49.

Brygger Harald Redeker blev født d. 25. marts 1893 i Fredericia og er udlært i faget og havde en tid haft ansættelse på bryggeriet ”Juelsminde” i Kolding, lige- som han en tid var beskæftiget i den virksomhed han senere blev indehaver af.

I en provins-statestik fra 1881 fremgår det at bryggeriets ejer i det nævnte år var K. Knudsen og lejeren E. H. Redeker, samtidig oplyses det at i dette år blev der produceret 1200 tdr. hvidtøl, og der blev produceret 400 tdr. malt og 600 pd. humle.

I 1960 overtog Harald Redekers søn Henning Redeker ledelsen af bryggeriet, men få år efter blev bryggeriet nedlagt, og fortsatte som depot for bryggeriet Thor i Randers, som man allerede fra 1914 havde været indehavere af. Harald Redeker døde i juni 1977.


H. Redeker