Kims Øletiketter

Bryggeriet ´Dania´, Viborg


Bryggeriet "Dania"

 

Bryggeriet "Dania" i Viborg blev anlagt i 1874 og var da beliggende på Skolebakken.
Den 1. september 1875 afholdte selskabet en generalforsamling angående en opførelse af en ny bygning til brygning af øl.

I 1882 døde partikulier Skovs, og da hans ejendom i Mathisagade skulle på auktion kom der ikke noget antageligt bud, derefter blev ejendommen solgt under hånden til snedkermester Bønding på Aktieselskabet "Dania"´s vegne for 9000 kr.

Den 19. maj 1884 havde bryggeriet samlet sine aktionærer og andre indbudte i anledningenen af, at det første fad bajerske lagerøl var stukket an. Bryggeriet der dengang lededes af cand. pharm. Moe, var beregnet til en årlig produktion på 2000 tdr. bajersk øl, foruden hvidtøl. Bryggeriet var indrettet med alle datidens  fordringer for øje til en produktion af godt øl. "Dania"´s bajerske lagerøl der nu kom i handlen skulle være en let og velsmagende drik som vandt almindelig anerkendelse og håbet var, at det måtte trænge ind overalt hos publikum her i byen, så at man kunne komme til at drikke byens eget øl og omsætningens udbytte alene måtte komme Viborg til gode.

Den 12. marts 1886 indkaldtes der til generalforsamling, årsagen må have været økonomiske årsager da man skulle forhandle om en eventuel forøgelse af aktiekapitalen, eller salg af bryggeriet. Fire dage efter - den 16. marts - havde Aktieselskabet Bryggeriet "Dania" afhændet dets ejendom med maskiner, redskaber og inventar til forpagteren, brygger L. S. Larsen, for en købesum af 52000 kr. Ejendommen med tilbehør skulle stå selskabet til bogs for over 110000 kr.
Hvorledes brygger Larsen har klaret bryggeriet vides ikke, men der må have været dannet et nyt aktieselskab, for den 18. marts 1889 blev der holdt generalforsamling, hvor bestyrelsen fremlagde et forlsag om selskabets endelige opløsning og udbetaling af dividenden. Det vedtoges at opløse selskabet og dividenden kunne imod aflevering af aktiebrevene indløses hos Martin Fischer.

Senere blev bryggeriet overtaget af Ingvard Dam, og efter hans død i 1901 solgte hans enke, Juliane Dam, det til Carl Krogh, efter at bryggeriet var nedlagt - eller samtidig hermed - var det aftapningsanstalt for Ny Carlsberg og efter Carlsbergs fusion virkede det som depot for Carlsberg i 33 år.

Poul Sørensen, Hvidovre
Samlerringen Nr. 3, Juni 1981