Kims Øletiketter

Bryggeriet i Rahbeks Alle, København


Peter August Vogelius (1821-89) var præstesøn fra Hobro og uddannede sig til farmaceut i 1842. Nogle år senere blev han inspektør på Carlsberg i Valby, og var 1857-61 forpagter af Jacobsens gamle hvidtølsbryggeri i Brolæggerstræde.
Vogelius var en slægtning til J. C. Jacobsens hustru Laura, og selvom Jacobsen og Vogelius fra 1861 var konkurrenter, var det dog Jacobsen, der hjalp sin tidligere forpagter med tegninger samt råd og dåd til Vogelius´ nye bryggeri på Rahbeks Allé, få hundrede meter fra Carlsberg.
Vogelius´ "passive kompagnon" var Jørgen Christian Hauberg (1814-99), der var apoteker på Christianshavn. 
Den store udvidelse af bryggeriet i 1873-74 kaldte på kapitaltilførsel og Vogelius og Hauberg solgte virksomheden til et konsortium. Vogelius forblev i ejerkredsen, men den daglige ledelse overgik til en brygmester fra Bryggeriet Svanholm ved Gammel Kongevej.
Vogelius, der en tid var hoved kasserer, overtog dog atter ledelsen af bryggeriet i 1880, og fortsatte som sådan til 1887. Produktionen af bayersk øl blev indledt i 1880, men varede kun i tyve år.

I 1891 var Bryggeriet i Rahbeks Allé medstifter af koncernen De forenede Bryggerier. De andre deltagere i den nye koncern var Kongens Bryghus og Marstrands Bryggerier, Tvedes Bryggeri på Vesterbrogade, Alliance i Valby, Bryggeriet Kastrup på  Amager samt de tre frederiksbergske bryggerier Svanholm, Ny Bryghus og Frederiksberg Bryggeri, der straks blev nedlagt. Tre år senere (1894) blev Tuborg en vigtig del af koncernen. Rabeshave og Kastrup lukkede i 1905, Tvede i 1909 og Alliance blev indlemmet i Carlsberg i 1913.
Som følge af af det nye koncernsamarbejde begyndte de forskellige bryggerier at koncentrere sig om bestemte ølsorter. Således ophørte Bryggeriet i Rahbeks Allé med at brygge bayersk øl i år 1900 og tog sig herefter udelukkende af hvidt- og skibsølproduktion. Bryggeriet blev udvidet flere gange, bl.a. i 1909 og 1913 da hvidtølsproduktionen på Tvedes Bryggeri og Kroneølbryggeriet (tidl. Marstrands Bryggerier) ophørte.
Fra 1923 kørte Rahbeks Allé og Kroneølbryggeriet videre under navnet Kongens Bryghus, men var i øvrigt stadig en del af De forenede Bryggerier.

Det gamle Kongens Bryghus tæt ved Christiansborg lukkede 1923, men det historiske navn overlevede. Ved bryggeriet i Rahbeks Allé opførtes en 65 meter høj maltsilo i 1957, som blev en markant del af det københavnske gadebilled.
Allerede i 1903 havde De forenede Bryggerier og Carlsberg indgået en konkurrenceaftale, der fik vidtrækkende betydning for de deltagende bryggeriers udvikling og investeringer op gennem det 20. århundrede. Samarbejdet blev gradvist tættere, og i 1969 fussionerede de to bryggerigiganter. Det betød samtidig lukning af de to Kongens Bryghuse. Marstrands gamle bryggeri på Frederiksberg blev nedrevet kort efter. Carlsberg brugte i nogle år bygningerne på Rahbeks Allé til hestestalde, oplagsplads og kursuscenter.

 

Bryggeriet i Rahbeks Allé, Cand. Pharm. A. Vogelius                                                          1861 - 1891
De forenede Bryggerier A/S, afd. Rahbeks Allé                                                                  1891 - 1923
-    -            -               -   , Kongens Bryghus, Afd. Rahbeks Allé                                       1923 - 1963

Noter: Bayerskølbryggeri 1880-1900. Efter 1963 blev der i en periode fremstillet malt og tappet æblemost på Rahbeks Allé.
 


Rahbek