Kims Øletiketter

Kjøbenhavns Bryghus, Valby


I februar 1907 blev der dannet et nyt aktieselskab i København. Navnet var "Københavns Bryghus" og det var beliggende i Valby Langgade 75B. Bryggeriet kom i gang i løbet af marts 1907 og aktiekapitalen på kr. 30000 var da fuldt indbetalt. Direktøren hed E. I. Hommeluhr.

Bryggeriet blev drevet som hvidtøls- og skibsølbryggeri og som brygmester var antaget R. A. W. Claesen, der tidligere havde arbejdet på Varde Hvdit- og Bayerskølbryggeri. 
Bryggeriet var i starten ustandseligt ramt af økonomiske vanskeligheder. det blev første gang erklæret konkurs i februar 1908 og anden gang i oktober 1909.
Kort tid efter blev der dannet et nyt aktieselskab under navnet A/S Centralbryggeriet, København. Aktiekapitalen i dette firma var på kr. 15000 hvoraf kun 10% var indbetalt. Resten skulle betales med 10% om året. Hvem der stod bag dette forsøg på at videreføre bryggeriet vides ikke med bestemthed, men i en avis fra 1910 nævnes Claesen igen som brygmester. Dette bryggeri nåede dog aldrig at komme rigtigt igang, idet det allerede samme år trådte i likvidation.

I september 1910 startede A/S Arbejderbryggeriet "Phønix" med en kapital på kr. 1000, og fortsatte i Centralbryggeriets bygninger.
Det ser imidlertid ud til at bryggeriet er gået nogenlundeop til 1915. En brygger Poulsen er da blevet ejer af bryggeriet ved et mageskifte med gården "Kvisselholt" i Vendsyssel, Dragør Badehotel samt en villa på Amager tilhørende ekviperingshandler O. C. Christensen i Roskilde. Ved mageskiftet indgik muligvis også den store hjørneejendom Valby Langgade/Skolegade i byttehandlen.
I august 1916 meddeler bryggeriet "Phønix" at det er ophørt med brygning af hvidtøl og skibsøl på grund af de uforholdsmæssige høje priser på råstoffer, medens man fortsætter fabrikationen af mineralvand. Dette varede dog kun til december 1916. Da blev bryggeriet totalt nedlagt som så mange andre bryggerier over hele landet blev det under første verdenskrig.

Poul Sørensen
Samlerringen nr.6, December 1978