Kims Øletiketter

Horne Bryggeri, Horne


I 1899 blev Rørmosegård udflyttet til Horne Strandvej, og et rimelig stort areal midt i Horne by blev ledigt og købt af Jens Peter Rasmussen - 48 år og husmand i Horne. Jens Peter, som var en utrolig flittig og energisk mand, byggede Horne Bryggeri - Malteri og Røgeri i løbet af et års tid J.P. Rasmussen gik på aftægt i 1916 og overdrog bedriften til sin søn Anders Peter, som var gift med Ane Jørgensen Kej.

Ane og Anders Peter havde meget at lave med fremstilling af malt, brygning af øl, tapning på ankre, udkørsel m.m. Desværre blev Anders Peter ret tidligt ramt af sygdom og blev mere eller mindre uarbejdsdygtig. Han havde en dygtig kone i Ane, som kørte forretningen videre med god hjælp af brygger Lars Nielsen, Hans Peter “ølkusk”, Alfred Roulund og Søren Fr. Kej. Anders Peter døde i 1933, men Ane med hjælpere kørte Bryggeriet frem til 1941, hvor hendes datter Mie og svigersønnen Albert Hansen, som var bager, overtog bedriften, og Ane flyttede ind i aftægtsboligen ved siden af.

I 1941 da Mie og Albert tog over var tiderne ikke de bedste. De større bryggerier gjorde alt for at kvæle de mindre eller opkøbe disse. Krigen var nået til Danmark og medførte tidligere ukendte restriktioner, alt i alt svært for et mindre bryggeri som Hornes, der sam-tidig var lidt nedslidt med materiel på ca 50 år. Alt dette lagt sammen gav selvfølgelig problemer for bryggerparret. Problemet blev dog først rigtig stort, da Albert pludselig døde i 1952 - kun 50 år gammel og Mie stod alene med det hele. Bryggeriet gik dog ikke helt i stå, med hjælp fra bl. a. S.F. Kej, som blev “brygmester” Mie prøvede forgæves at sælge det hele. Dette skete ikke, men i april 1953 fik Mie en forpagtningsaftale i stand med Ellen og Frede Antvorskov, som kom fra et bestyrerjob på Tved Bryggeri ved Svendborg

For Ellen og Frede var der rigeligt at gøre fra første dag. Udskiftning og fornyelse af forskelligt maskineri og inventar var en alvorlig mundfuld, men absolut nødvendigt, men med gåpåmod og en arbejdsdag der lå tæt på 24 timer, samt en rigtig god modtagelse af gamle og nye kunder, lykkedes det at få Horne Bryggeri & Røgeri til at fungere optimalt, og i 1958 overtog Ellen og Frede forretningen.

Tiderne skifter, alt skulle være større og konkurrencen indenfor bryggerfaget blev også større. Frede var klar over, at for at følge med skulle der investeres meget, så i stedet valgte han i 1968 at standse brygningen og gå over til depotdrift, nok en fornuftig beslutning, som også medførte en mere overkommelig arbejdsdag. Således kørte Bryggeriet/depotet frem til december 1981, hvor Ellen og Frede overdrog Depotet til Ole Thingstrup, som kørte det videre fra sin bopæl i V. Skerninge.


Horne Bryggeri