Kims Øletiketter

Holstebro Aktiebryggeri


Holstebro Aktiebryggeri

 

Holstebro Aktiebryggeri blev stiftet i 1882 af en kreds af lokale forretnings-folk. Man byggede stort, da man mente byen og oplandet kunne bære en sådan virksomhed. Som så mange andre steder viste det sig at være vanskeligt at få gang i virksomheden, og selv om man fik både bayerskøl og hvidtøl på gaden i begyndelsen af 1883, havde bryggeriet store økonomiske og afsætningsmæssige problemer. Kvaliteten på det bayerske lagerøl, der skulle være hovedproduktet, kunne ikke leve op til forventningerne, og folk i Holstebro foretrak de "importerede" sorter fra København, Århus og Randers. Bestyrelsen søgte derfor efter en dygtig brygmester til at sørge for kvaliteten og ham fandt de i efteråret 1883.

Hans navn var Heinrich Marcus Georg Mordhorst, og han var født i Kiel i 1850. Han lærte at brygge øl på Schüter og Co.´s bryggeri i Kiel og arbejdede derefter på flere forskellige tyske bryggerier. I 1870 måtte han afbryde karrieren for at deltage i den fransk-tyske krig, men fortsatte sin uddannelse efter krigen på bryggeriakademiet i Worms, der var en af Europas fineste uddannelsessteder for brygmestre. Her opnåede han en særdeles god eksamen, og det var derofr en fuldt uddannet og kapabel brygmester, der i 1883 kom til Holstebro.

Heinrich Mordhorst skulle vise sig at være den helt rigtige til stillingen. Ikke nok med at han var en dygtig brygger, han viste sig også at være en dygtig administrator, og takket være ham blev bryggeriet efterhånden et af de ledende i provinsen. Dan han kom til, var der 5 ansatte, i 1908 var tallet steget til 60.

Aktiekapitaln var på 200.000 kr., og aktieudbyttet lå året forud på 6 %, hvilket var mere end Østjyske Bryggerier og Aalborg Aktiebryggerier og det samme som Thor i Randers. I 1891 bryggede man 3308 tønder bayerskøl, i 1901 var man nået op på 8113 tønder, hvilket placerede Holstebro Aktiebryggeri som det 7. største provinsbryggeri foran bl.a. Wiibroe, Odin og Vendia.

Den 1. oktober 1908 kunne H. Mordhorst fejre sit personlige 25 års jubilæum som direktør for Holstebro Aktiebryggeri. I den anledning kom der en lille artikel i "Bryggeritidende", hvori forfatteren giver hele æren for bryggeriets succes til Mordhorst, og der er ingen tvivl om, at hans betydning for virksom-heden var stor. Det er derfor ikke en tilfældighed, at en lille etiket, der blev fremstillet i anledning af bryggeriets 25 års jubilæum, var forsynet med et portræt af bryggeren.

Desværre for Holstebro Aktiebryggeri gik Mordhorst på pension i 1917, da han fyldte 67 år. Samtidig havde 1. verdenskrig lagt en tung skygge over hele ølindustrien, og den nye direktør, H. E. Woldsen, formåede ikke at vedligeholde bryggeriets position. Til hans retfærdighed skal dog siges, at Mordhorst de sidste år ikke mere havde den samme tro på bryggeriets fremtid som tidligere, og måske derfor havde været mere tilbageholdende med de nødvendige nyanskaffelser og tiltag. Efter nogle magre år lukkede bryggeriet helt i 1926, mens en tilsluttet minralvandsfabrik blev ført videre med ny ejer nogle år.

I bryggeriets storhedstid benyttedes etiketter med tegning af bryggeri-komplekset, og i modsætning til så mange andre tegninger af virksomheder er denne ikke overdrevet; det var et anseeligt bryggerianlæg.

 

Skrevet af Poul Tullberg, Silkeborg
Bragt i bladet "Samlerringen" nr.30 (maj 1998) forkortet i forhold til artiklen i bladet.