Kims Øletiketter

Rønne Bryggeri, Rønne


Johan Peter Gad var født i 1829 i Stege, han startede i 1863 Rønne Bryggeri. Johan var oprindelig landmand/bestyrer på en af Holsteins Gods gårde i nærheden af Næstved. Gad kendte Brygger Jacobsen da Gad stod for salget af malt byg til Carlsberg . Brygger Jacobsen anbefalede Gad at starte et Bryggeri og var med til at projektert bryggeriet. Det var i 1861 Gad startede planlægningen af sit bryggeri, han havde selv sparet en del penge op . 1863 var byggeriet færdig og det havde kostet ca.7000 rigsdaler. Bryggeriet blev bygget på den østre side af store torvegade nede ved byåen. Den 11-12-1863 erhvervede Gad borgerskab. Allerede dagen efter i Bornholms Avis offentligtgjorde han "i december 1863 fra det nye Bryggeri ved byåen vil fra lørdag den 12 december såvidt muligt hver dag blive bragt øl omkring i Rønne By" .

I 1880 begyndte man at brygge bayersk øl, det var før den tid man havde kølemaskiner, så bryggeriet var afhængig, af den is man om vinteren kunne skære ud og som man så kunne opbevare i isolerede ishuse, for derved at kunne holde lagerkældrene kolde om sommeren. Bayerskøl bryggeriet var en 2 etagers bygning, den lå vinkelret på det bestående hvidtøls bryggeri med gavlen ud mod Haslevej . Bayerskøl bryggeriet blev revet ned, de gamle mursten blev brugt til at bygge de huset der den dag i dag ligger på Bryggervej. I forbindelse med stop for bayersk øl, startede man en produktion af sodavand .Gad drev også landbrug og masken fra Brygningen blev brugt som foder til bryggeriets dyr.

Den 21 juni 1903 dør Johan Peter Gad og sønnen Paul Johan Gad driver Bryggeriet frem til 1905 for sig selv og sine søskende. I 1905 overtog han Bryggeriet som ene indehaver. Paul Gad havde lært faget hjemme på Bryggeriet. Han havde videre uddannet sig et år på Tuborg og derefter været på studieophold i tyskland bla. på det store Viktoria Bryggeri i Bochum i Westfalen.

I 1899 anskaffede Brygger Gad mekanisk drivkraft, en 2,5 hk. gasmotor til drift af maltmøller m.v. også her fulgte Aktie Bryggeriet efter i 1902 med en dampmaskine tilhørende 60 fod høj skorsten, i samme ombæring fik Rønne bryggeri opstillet en maltrister, den blev taget i brug den 30 august 1902.

I 1873 blev der startet et konkurerende Bryggeri på den anden side af vejen, øst for Rønne Bryggeri, det hed Rønne Bryggeri og Mineralvandsfabrik og var startet af en række borgere fra Rønne bla. Købmand C.Hay, Købmand J.Kofoed og Bagermester H.P.M.Didriksen. Firmaet blev anmeldt den 15 april 1874. Allerede i 1876 begyndte man brygning af bayersk øl. I Rønne firma protokol fra 1887 kan man læse, hvem der var medlem bestyrelsen, Partikulier H.A.Engel , Partikulier R.I.B.Bolbro. Fotograf G.Støel samt Kjøbmand Agent M.Christensen. Bryggeriet gjorde en stor indsats for at få solgt deres produkter over hele øen. I august 1878 fik man bygget et nyt gæringshus og iskælder, der skulle bruges ifb.med brygning af bayersk øl . I 1882 ændrede bestyrelsen bryggeriets navn til Rønne-Aktie Bryggeri .

Bryggerierne lå og konkurrerede, det viste sig hurtigt, at der ikke var basis for to Bryggerier i Rønne, derfor blev blev Poul Gad i 1907 tilbudt at købe Rønne Aktie Bryggeri. Den 8 Januar 1908 indkaldte Aktie Bryggeriet, til en ekstra ordinær generalforsamling, på Kocks Hotel for at tage endelig beslutning, i sagen om Bryggeriets salg til Bryggeriejer Gad, for den af han tilbudte betaling af 41000.- kr.samt fribolig til Bestyrer af aktie bryggeriet Lund i 10 år. Handlen gik i orden og Rønne Bryggeri flyttede straks efter sin produktion over i Aktie Bryggeriets bygninger, efter overtagelsen den 6 marts 1909. Det gamle Bryggeri blev indrettet til malteri, hvor man lavede malt indtil krigen kom i 1940. Pga. den uregelmæssige tildeling af byg var det umuligt at drive en rentabel malt produktion hvorefter den blev nedlagt. Der blev nu indrettet et korn tørreri i det gamle malteri, hvor man tørrede brødkorn for staten og det gjorde man under hele krigen, denne sidste del af virksomheden blev først lukket i 1970.

Bryggeriets bomærke som man kan se på de gamle etiketter var en stjerne med et G i midten, det var ikke noget Bryggeriet Stjerne kunne lide, efter overenskomst med Stjernen fik Gad lov til at bruge restlageret at etiketter med stjernen og derefter brugte man kun det store G som bomærke

I foråret 1947 fik man tilbud om køb af mineralvands fabrikken Consol der lå på Bagerpladseni Rønne, der var ejet af Kristen A.Thingaard . Allerede i efteråret 1947 fik man tilbud om køb af Hasle Bryggeri af brygger Holm , Rønne Bryggeri var ikke intereseret i Bygningerne.

I 1948 døde Paul Johan Gad og sønnerne Jørn og Knud Gad overtog Rønne Bryggeri den 1 Januar 1949, på det tidspunkt var maskin-parken helt nedslidt. I 1951 foretog brødrene Jørn og Knud Gad, en større modernisering, hvilket naturligvis gav en bedre drift. Uanset denne store investering faldt hvidtøls forbruget hele tiden, en af grundene var at kunderne havde fået smag for og fået bedre råd, til at drikke bayersk øl. Den største produktion Bryggeriet opnåede på et år var ca. 6000 hekto liter hvidtøl og 750000 tusind flasker sodavand.

Først i 50erne, var der i Danmark ca. 250 små hvidtøls bryggerier, på størrelse med Rønne Bryggeri, i 1967 var der mindre end 50 tilbage, med det i tankerne samt udsigt til store investeringer, i nye maskiner, tappehal samt de nye plastik kasser som Bryggeriet stod overfor, dvs. en investering på 5 til 6 hundrede tusinde kr. besluttede brødrene Gad at nedlægge Bryggeriet da de ikke anså det for at være rentabelt med denne indvistering.

Bryggeriet blev nedlagt den 1 Februar 1967. De gamle maskiner og emballage blev solgt til Nexø Bryggeri der ved samme lejlighed ændrede navn til Bornholms Bryggeri.


Rønne Bryggeri