Kims Øletiketter

Slangerup Bryggeri


Slangerup Bryggeri

 

Præcist hvornår Slangerup Bryggeri blev grundlagt vides ikke, men mellem 1860 og 1870 flyttede brygger Niels Pedersen tilsyneladende til byen fra Varde. Han overtog Lindegården, nu Strandstræde 13, i Slangerup. Om det var Niels Pedersen der opførte bryggeriet på adressen Hestetorvet 1, eller om han overtog en allerede eksisterende bygning vides ikke.

Niels Pedersen var noteret som brygger og gårdejer på folketællingslisterne i 1870 og 1880. Niels Pedersen havde fembørn, to sønner, Jens Ernst Albertus og Christian og tre døtre Marie, Hedvig og Birthe Sofie Jensine.

Jens Ernst Albertus Pedersen blev senere bryggerkusk. Han boede en overgang sammen med sin kone, Karen Sophie Albertus Pedersen som også var bryggerkusk, i en naboejendom til bryggeriet. Det formodes, at de begge en overgang kørte for Slangerup Bryggeri, men senere fik de et øldepot på Fælledvej i København.

Christian Pedersen blev udlært slagter. Om døtrene Marie og Hedvig er der ikke meget at sige, men de blev begge godt gift. Birthe Sophie Jensine Pedersen blev i 1882 gift med Jacob Andersen.

Jacob Andersen havde allerede da, jævnfør skødet, overtaget sin svigerfars gård, Lindegården i 1880, og det er nærliggende at tro, at han var gået i lære som brygger hos sin svigerfar, idet han selv nævnes første gang som brygger og gårdejer i 1887.

I 1890 indtræder Jacob Andersen i Sundhedskommisionen for Slangerup by, hvor han sidder i tre år indtil 1893. Jacob Andersen, som er født dem 2. oktober 1832, forblev som brygger i Slangerup i flere år. Han står i vejviseren for Frederiksborg Amt i 1905-1907 udgaven. I den næste vejviser som dækker 1907-1910 er han blevet afløst af brygger Jens Pedersen. Jacob Andersen ejede dog stadig bryggeriet indtil omkring 1911, mens Pedersen sikkert har virket som brygger. Jacob Andersen var da også allerede godt oppe i årene og han døde den 21. oktober 1913.

Om Jens Pedersen kan nævnes, at han tjente som bryggerkarl hos Jacob Andersen allerede i 1890.

Bryggeriet blev nedlagt omkring 1914, og der er ikke senere gjort forsøg på bryggeridrift i Slangerup. Bygningen blev senere anvendt som arbejderbolig for savværket, som var beliggende ved siden af.

Slangerup Bryggeri var et rent hvidtølsbryggeri, som tappede øllet på tønder. Bryggeriet rådede selv over to hestevogne til transport af tønderne. Der kendes ikke til etiketter fra Slangerup Bryggeri. Der har dog sikkert været tappet hvidtøl på stakitølsflasker, men i så fald har det været uden navn på flaskerne. Hvad øllet har kostet står hen i det uvisse, men flydende gær kunne erhverves til 5-10 øre for en stor kop.

I bryggeriets seneste år virkede det desuden som depot for bayerskøl fra et af de københavnske bryggerier. Depotvirksomheden ophørte dog med bryggeriets nedlæggelse.

Som et lille kuriosum kan det nævnes, at der i aksisseboden, Starndstræde nr 15, altså naboejendommen til Lindegården, blev oprettet depot for Hafnia-bryggeriet i København.

 

Skrevet af Steffen Gerdes, Farum.
Bragt i bladet "Samlerringen" nr. 27 December 1996