Kims Øletiketter

Buhl´s Bryggeri, Fredericia


Buhl´s Bryggeri, Fredericia
Vesterbro´s Maltgøreri og Ølbryggeri

 

 

Niels Sørensen Buhl og hustru, Christine, begyndte i året 1894 et ølbryggeri og maltgøreri på Vesterbrogade i Fredericia. N. S. Buhl var oprindeligt murer og havde først bygget ejendommen Vesterbrogade 8.
Senere byggede Niels Buhl ejendommen Vesterbrogade 28, og her indrettedes så maltøreriet og ølbryggeriet. Der bryggedes kun hvidtøl, som bl.a. solgtes på 3/4 liters flasker til en pris af 25 øre for 4 flasker.
Man havde også ølankre af træ i 3 forskellige størrelsser som solgtes til landboerne. Engang imellem måtte man køre ud på landet for at hente de tomme ølankre. Det kunne da hænde at de var savet i stykker og brugtes til andre formål, f.eks. kar. Tillige kørte man rundt i byen og solgte øl til både købmænd og private.

Fra oplandet kom bønderne med byg i sække, som blev ejst op på loftet og lagt i dynger. Derfra kom det i kummer med vand for at spire, og fra kummerne på på maltkøllen på en rist, hvor der blev fyret under det. Det blev af og til vendt med træskovle og lå der til det var tørt. De personer , og det var gerne børnene (Christine og Niels havde 3 børn), som skulle vende byggen, måtte have mørke briller på da det røg temmligt kraftigt.
Når byggen var tørret var det amlt, og nu kom folk fra landet og købte det, for man bryggede selv øl. Senere købte man øllet færdigt.

Malt og humle (som man fik fra Tyskland) kom i en kedel af kobber, som stod i kælderen. derefter kom der vand på. Vandet fik man fra en brønd i gården, fra brønden førte et rør ned i kældren. Det var børnenes arbejde at pumpe det fra pumpen i gården til kedlen.
Nu blev det kogt, siet og kom derefter i svalebakker, og derfra i store trætønder, hvor der kom gær på. Man skiftede af og til gær ud, ny gær købtes i Vejle. Øllet kunne blive uklart og måtte da kasseres. Til sødemiddel brugtes puddersukker.
Når øllet var klart og afgæret blev det tappet på flasker eller ølankre. Affaldet der blev siet fra, kaldtes mask, og det brugtes af landmændene som svinefoder.
Flaskerne blev proppet med håndkraft, og der kom etiketter på. Flaskerne sattes i kasser og kørtes så ud i byen. Brugte flasker. op til 70 dusin ad gangen, blev renset i vand tilsat soda og derefter skyllet i rent vand. der skulle lugtes til og kigges i hver eneste flaske, da folk sommetider havde brugt dem til andet end øl, f.eks. petrolium.

Den 10. august 1913 døde brygger Buhl, kun 60 år gammel, og en som, Hans Buhl og hustru overtog bryggeriet. Ved Hans Buhls død i 1945 ophørte bryggeriet. I de sidste år af bryggeriets levetid var konkurrencen fra de andre bryggerier i Fredericia og, ikke mindst, fra Kongens Bryghus meget hård.

Fortalt af Karla Hansen, født Buhl.
Samlerringen nr.1, Februar 1979