Kims Øletiketter

Bryggeriet Poulsbjerg, Slagelse


Købmand Ole Petersen startede i 1848 et hvidtølsbryggeri i Slagelse og gav det navnet ”Poulsbjerg”. Oprindeligt satsede man på alkoholsvage øltyper. Bryggeriet voksede stødt og roligt. Ved Ole Petersens død i 1858 overtog hans søn – Sophus Petersen – driften af bryghuset. Bryggeriet er på dette tidspunkt anerkendt for at producere godt og velsmagende øl.

Bryggeriet er i familiens eje i 27 år, indtil det i 1875 hvor det overgår til interessentskabsform, og navnet ændres til Slagelse Bryghus.

Man ansætter nu Kaptajn Ingwersen som leder af bryggeriet. Han var inspireret af producenterne af bayersk øl og ville også optage dette i produktionen.

Da brygger J. C. Jacobsen i 1847 anlagde Carlsberg i Valby, fik det mange lokalbryggerier til at følge den ”ny ølmode”. Kaptajn Ingwersen er ikke i tvivl. Han omlægger bryggeriets produktion, så bayersk øl får en fremtrædende rolle. Produktsortimentet udgør nu: Pilsner, lagerøl, hvidtøl, dobbeltøl, kraftøl og skibsøl.

I 1896 gik man over til aktieselskabsform. Industriproduktion af øl blev mere og mere kapitalkrævende, hvorfor aktieselskabsformen synes bedre til at fremskaffe ny kapital. Kaptajn Ingwersen afløstes af direktør Jørgensen. Og nu ændrede man navnet igen til Poulsbjerg A/S.

I 1899 den 6. september stiftes Danske bryggeriers Arbejdsgiverforening. Et par år senere ændres navnet til Bryggeriforeningen. Bestyrelsen skulle sammensættes af syv medlemmer. En fra Gamle Carlsberg, en fra Ny Carlsberg, en for De forenede bryggerier samt en for Kjøbenhavns Bryggerier og Malterier. De tre øvrige skulle vælges af og blandt medlemmerne uden for København. Direktør Jørgensen fra Poulsbjerg A/S var med til at stifte denne forening og sad fra dens begyndelse med i bestyrelsen.

I 1904 takker direktør Jørgensen af og overlader roret til brygmester Reinbach. Denne er direktør i seks år. Tro ikke, at drømme om storhed kun hører nutidens erhvervshistorie til. Næh ... i Poulsbjerg A/S havde man allerede under direktør Jørgensen og fortsat under direktør Reinbach store drømme om at tilkæmpe sig markedsandele uden for Slagelses bygrænser. Men denne ekspansionslyst drænede kassen, og Reinbach måtte kaste håndklædet i ringen og likvidere Poulsbjerg A/S i 1910.

Det var langtfra alle, der var glade for at miste byens bryggeri. Så en kreds af byens borgere og landmænd gik sammen og opkøbte Poulsbjerg A/S og omdøbte det til Slagelse Bryghus A/S. Aktiekapitalen blev sat til kr. 100.000. Sagfører Carl Hansen blev bestyrelsesformand. Den øvrige bestyrelse bestod af: Gæstgiver R. Pedersen, købmand J. Chr. Fass, forpagter Henriksen og bryggeriejer G. Harboe. Adolf Harboe blev ansat som administrerende direktør.

I 1912 opkøber Slagelse Bryghus A/S et mindre bryggeri, nemlig Mullerup Bryggeri. Desuden erhverves mineralvandsfabrikken Sankt Hans Kilde, beliggende i Casino. Det er købmand J.C. Martens, der har ejet og drevet Sankt Hans Kilde gennem mange år. I 1913 dør Adolf Harboe, og købmand J. Chr. Fass udnævnes til ny direktør.

I 1963 lukker og slukker Slagelse Bryghus.

 


Bryggeriet Poulsbjerg