Kims Øletiketter

Fredericia Bryggeri (Carlsberg), Fredericia


Fredericia Bryggeri er et produktionsanlæg under Carlsberg Danmark som består af bryggeri, sodavandstapperi og lagerterminal. Bryggeriet er taget i brug den 25. september 1979 og siden udvidet flere gange. I 2008 afvikledes produktionen på Carlsberg i Valby og produktionen konsolideredes på Fredericia Bryggeri.

Bryggeriet er oprindeligt oprettet som selvstændigt aktieselskab med navnet Fredericia Bryggeri A/S, siden overførtes mærkevarenavnet Tuborg, i forbindelse med afviklingen af Tuborg's tidligere produktionsanlæg i Hellerup og omtales herefter i en del litteratur som Tuborg-Fredericia Bryggeri. Den 27. august 1998 fusioneres selskabet ind i Carlsberg Danmark A/S og fortsætter herefter som binavn.

Sodavandstapperiet var ligeledes drevet som selvstændigt aktieselskab Coca-Cola Tapperierne A/S, men denne virksomhed blev ligeledes fusioneret den 28. august 2003 og fortsætter som binavn. I forbindelse med aflæggelse af grønne regnskaber omtales det samlede produktionsanlæg nu som Carlsberg Danmark A/S Fredericia


Fredericia Bryggeri