Kims Øletiketter

Balderskilde, København


Mineralvandsfabriken Balderskilde ved B. Knudsen.

Grundl. i Baldersgade nr. 8 i året 1900 af M. Nielsen (f. 1846, d. 1916) og i 1909 overtaget af K. P. Knudsen (f. 1875, d. 1943). Ved dennes død i 1943 blev sønnen, B. B. Knudsen (f. 1904), indehaver af firmaet, til hvilket han har været knyttet fra 1931. I 1905 købtes Mineralvandsfabrikken Helge, H. C. Jensens Vej nr. laf fabrikant Madsen og i 1935 flyttedes firmaet fra Baldersgade nr. 8 til en nyopført fabrik på den nuværende adresse. Adresse: Vermundsgade 11, Kbhvn. Ø.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


Balderskilde