Kims Øletiketter

Bryggeriet Husum, Husum


Bryggeriet Husum 1902 - 1924.

Christian Christensen, der ejede en af Husums største gårde tog initiativ til en af områdets første industrier; Husum Bryggeri.

Christian Christensen var født i 1856, og mens han drev landbrug, byggede han i 1901 "Husum Bryggeri", som indeholdt bryggeriet, lagerhus, beboelse, brændehus, ølkælder med forhus, stald, retriader, en maltkølle, fyrhus, maskin- og kedelhus, dampskorsten og maltlager.
Han ansatte en brygmester fra Usserød Bryggeri, der var meget dygtig og afholdt.

Der blev brygget hvidtøl, skibsøl, maltøl og senere blev sønnen Lars lært op til sodavand produktionen.
Hver dag kørte en halv snes vogne rundt i København og omegn med øllet.
Christian Christensen blev efter han havde bygget bryggeriet, kaldt "Bryggeren", og under dette navn var han kendt i vide kredse også udenfor Brønshøj og Husums enemærker.

Konkurrenten A/S De forenede Bryggerier pressede ham flere gange til at sælge bryggeriet. Da han gik med til at sælge bryggeriet, var grunden nok mere den at hans helbred var begyndt at blive dårligt. Da han traf beslutningen i 1918 solgte han bryggeriet og størstedelen af jorden, medens han beholdt sin gamle stråtækte gård. Til allersidst flyttede Christian Christensen og hans kone til Knabstrupvej, hvor hans helbred blev dårligere og han døde.

Bryggeriet lukkede i 1924.


Husum, Bryggeriet