Kims Øletiketter

A/S Rosenborg Brøndanstalt, København


Rosenborg Brøndanstalt blev stiftet i 1831 og var en af Danmarks ældste mineralvandsfabrikker. Den blev anlagt på en del af Rosenborg Haves grund, der blev overladt aktieselskabet af Frd. d. 6., som også senere lagde megen interesse for anstalten og dens senere daglige drift, også Chr. d. 8. viste den sin interesse og bevågenhed bl.a. ved at overlade selskabet endnu et grundstykke af haven til udvidelse af virksomheden. De arealer som selskabet fik overladt var beliggende ud mod Gothersgade, og her opførtes den bygning hvor anstalten havde til juse indtil 1929 da den købte Sødring og Co. og flyttede ud i en nyopført fabrik på Bispevej 25.

Alle de af Brøndanstalten fremstillede medicinske vande tilberedes efter de bedste analyser af kilderne. I 1872 var Rosenborg Brøndantalts fabrikata de eneste mineralvande der hædredes med sølvmadaille på den nordiske industriudstilling i København, og anstalten var ligeledes på en række senere udstillinger blevet prisbelønnet.
Foruden medicinske vande havde Brøndanstalten i en længere årrække fremstillet kunstige mineralvandssalte, og et pionerarbejde havde den gjort med fremstillingen af Apollinaris, Lemonader, Citronvand, Taffelvand, Tonic Water osv., og den havde leveringen af de forskellige vande til størstedelen af landets apoteker. Brøndanstalten beskæftigede i 1936 40 mand.

Poul Sørensen, Hvidovre
Samlerringen Nr. 3, Juni 1977


A/S Rosenborg Brøndanstalt